Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά.

Μαθήματα

Φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών.

true friends

Γυμνάσιο

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου

exams

Γενικό Λύκειο

Όλα τα φιλολογικά μαθήματα για μαθητές όλων των τάξεων του ενιαίου λυκείου και προετοιμασία κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών σπουδών για Β' & Γ' λυκείου

QA engineers

Επαγγελματικό Λύκειο

Μαθήματα Νέων Ελληνικών για τους μαθητές της Γ' τάξης των επαγγελματικών λυκείων

Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνική γλώσσα και αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση (από το σχολικό έτος 2020-21 συνεξετάζονται) 2 ώρες την εβδομάδα

Νέα Ελληνικά

Γλωσσική διδασκαλία και Νεοελληνική λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα

Λύκειο

Α' Λυκείου

Αρχαία Ελληνική γλώσσα και γραμματεία 2 ώρες την εβδομάδα

Έκθεση/Νέα Ελληνική γλώσσα 2 ώρες την εβδομάδα

Νέα Ελληνική λογοτεχνία 1 ώρα την εβδομάδα

Β' Λυκείου

Έκθεση/Νέα Ελληνική γλώσσα 3 ώρες την εβδομάδα

Νέα Ελληνική λογοτεχνία 1 ώρα την εβδομάδα

Γ' Λυκείου (ΓΕΛ)

Έκθεση/Νέα Ελληνική γλώσσα 3 ώρες την εβδομάδα

Νέα Ελληνική λογοτεχνία 1 ώρα την εβδομάδα

Γ' Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Νέα Ελληνικά 3 ώρες την εβδομάδα

κατευθυνση

Προετοιμασία Ανθρωπιστικών Σπουδών Β' Λυκείου

Η αποκλειστικότητα στην κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών εγγυάται 100% την επιτυχία των υποψήφιων μαθητών για τις σχολές του 1ου πεδίου.

5 ώρες την εβδομάδα

2 ώρες την εβδομάδα

2 ώρες την εβδομάδα

κατευθυνση

Προετοιμασία Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ' Λυκείου

Με επίκεντρο τον μαθητή, με στοχευμένη και έμπειρη προετοιμασία, με προγραμματισμό και χρονοδιάγραμμα ύλης, με συνεχή αξιολόγηση η εισαγωγή στις σχολές του 1ου πεδίου είναι σίγουρη!

6 ώρες την εβδομάδα

2 ώρες την εβδομάδα

2 ώρες την εβδομάδα

αξιολογηση

Διαγωνίσματα προσομοίωσης κάθε εβδομάδα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές. Για όλα τα μαθήματα χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και γίνεται χρήση Νέων Τεχνολογιών.