Σε ποια τμήματα άλλαξαν οι Συντελεστές Βαρύτητας

Λένα Μπουμπάρα

Λένα Μπουμπάρα

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν σε ποια τμήματα έχουμε αύξηση των Συντελεστών Βαρύτητας και σε ποια μείωση.

Αύξηση Συντ. ΕΒΕ

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 0,8 0,8 0,4

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 0,8 0,8 0,4

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 1 0,8 0,8 0,2

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1 1 0,1

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1 1 0,1

Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 0,8 0,8 0,1

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,9 0,8 0,8 0,1

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,1 1,2 0,1

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1,02 1,02 0,08

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 1,15 1,15 0,05

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,95 0,9 0,05

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 0,95 0,9 0,9 0,05
Μείωση Συντ. ΕΒΕ

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3 1 1,2 1,2 -0,2

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 0,8 1 1 -0,2

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1,2 1,2 -0,2

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 1 1 -0,2

Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,2 1,2 -0,2

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 1,1 1,1 -0,1

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1,1 1,1 -0,1

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 0,8 0,9 0,9 -0,1

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 1 1 -0,1

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,95 1 -0,1

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,9 0,9 -0,1

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1 1 -0,1

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1 1 -0,1

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1 1 -0,1

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,9 -0,1

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4 0,9 1 1 -0,1

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,9 0,9 -0,1

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,9 0,9 -0,1

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,05 1,15 1,15 -0,1

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1,1 1,2 1 -0,1

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 1 1,05 1,05 -0,05

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,8 0,85 0,9 -0,05

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,85 0,85 -0,05

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,85 0,9 -0,05

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2 0,92 0,95 0,95 -0,03

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 0,8 0,82 0,82 -0,02
Αύξηση Συντ ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 23-22

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,7 0,7 0,1

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,9 0,8 0,1
Μείωση Συντ ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 23-22

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,9 -0,1

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 0,7 0,8 1,1 -0,1

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 0,7 0,8 0,8 -0,1

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,7 1 1 -0,3


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Λένα Μπουμπάρα

Περιεχόμενο

Η Λένα Μπουμπάρα διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Επομένως, απορρίπτονται αξιώσεις ευθύνης σχετικά με ζημία που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή λανθασμένες. Όλες οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση. Τμήματα των σελίδων ή η πλήρης δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσφορών και πληροφοριών, ενδέχεται να επεκταθούν, να αλλάξουν ή να διαγραφούν εν μέρει ή πλήρως από τον συγγραφέα χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση.

Παραπομπές & Σύνδεσμοι

Η Λένα Μπουμπάρα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιεχόμενα που συνδέονται ή αναφέρονται από αυτές τις σελίδες – εκτός εάν η Λένα Μπουμπάρα έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και θα μπορούσε να εμποδίσει τους επισκέπτες του ιστότοπου του φροντιστηρίου να δουν αυτές τις σελίδες. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημιά από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, ενδέχεται να ευθύνεται μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων και όχι αυτός που έχει σύνδεσμο με αυτές τις σελίδες. 

Copyright

Η Λένα Μπουμπάρα δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κανένα υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για τη δημοσίευση ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να υποδείξει τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε υλικό δημιουργήθηκε από την Λένα Μπουμπάρα διατηρούνται. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημοσίευση ή χρήση αντικειμένων, όπως εικόνων ή κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις, χωρίς τη συμφωνία της Λένας Μπουμπάρα.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP, η Google θα περικόψει / ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Εκ μέρους του παρόχου ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων της Google (cookie και διεύθυνση IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el-GR.