Πώς περνάω στην επόμενη τάξη στο Λύκειο;

Λένα Μπουμπάρα

Λένα Μπουμπάρα

του Στράτου Στρατηγάκη

Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων έχει θορυβήσει τους μαθητές, που φοβούνται μήπως κινδυνεύσουν να μείνουν μετεξεταστέοι. Θα δούμε, λοιπόν, πότε μένει κάποιος μετεξεταστέος και πότε όχι.

Πώς υπολογίζεται ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος στο Λύκειο;

Αν το μάθημα είναι γραπτώς εξεταζόμενο (Ομάδα Α):

1. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών και

2. υπολογίζεται ο μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου. Ο νέος μέσος όρος που προκύπτει αποτελεί τον ετήσιο βαθμό του μαθήματος.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε τους βαθμούς ενός μαθητή σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα.

Γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα (Ομάδα Α)

Α Τετράμηνο

12

Β Τετράμηνο

12

Μ.Ο. Προφορικών

12

Γραπτά

04

Βαθμός Μαθήματος

08

Αν το μάθημα δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο (Ομάδα Β): Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών, που αποτελεί τον ετήσιο βαθμό του μαθήματος.

Μάθημα που δεν εξετάζεται γραπτώς (Ομάδα Β)

Α Τετράμηνο

12

Β Τετράμηνο

12

Μ.Ο. Προφορικών

12

Βαθμός Μαθήματος

12

Πως υπολογίζεται ο μέσος όρος της τάξης;

Ο μέσος όρος της τάξης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων, όπως τους υπολογίσαμε πριν και, για να το πούμε πιο απλά, θα υπολογίσετε το μέσο όρο των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Γυμναστικής.

Πότε περνάω την τάξη στο Λύκειο και πότε μένω μετεξεταστέος;

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων συμπεριλαμβανομένης και της Γυμναστικής.

Αν ο μαθητής δεν έχει γενικό μέσο όρο πάνω από 10 τότε μένει μετεξεταστέος σε όσα μαθήματα έχει ετήσιο βαθμό κάτω από 10.

Ο μέσος όρος της Α και Β Λυκείου παίζει κάποιο ρόλο για την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο;

Ο βαθμός της Α Λυκείου αλλά και ο βαθμός της Β Λυκείου δεν “μετράει” καθόλου για την εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Λένα Μπουμπάρα

Περιεχόμενο

Η Λένα Μπουμπάρα διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Επομένως, απορρίπτονται αξιώσεις ευθύνης σχετικά με ζημία που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή λανθασμένες. Όλες οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση. Τμήματα των σελίδων ή η πλήρης δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσφορών και πληροφοριών, ενδέχεται να επεκταθούν, να αλλάξουν ή να διαγραφούν εν μέρει ή πλήρως από τον συγγραφέα χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση.

Παραπομπές & Σύνδεσμοι

Η Λένα Μπουμπάρα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιεχόμενα που συνδέονται ή αναφέρονται από αυτές τις σελίδες – εκτός εάν η Λένα Μπουμπάρα έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και θα μπορούσε να εμποδίσει τους επισκέπτες του ιστότοπου του φροντιστηρίου να δουν αυτές τις σελίδες. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημιά από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, ενδέχεται να ευθύνεται μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων και όχι αυτός που έχει σύνδεσμο με αυτές τις σελίδες. 

Copyright

Η Λένα Μπουμπάρα δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κανένα υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για τη δημοσίευση ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να υποδείξει τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε υλικό δημιουργήθηκε από την Λένα Μπουμπάρα διατηρούνται. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημοσίευση ή χρήση αντικειμένων, όπως εικόνων ή κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις, χωρίς τη συμφωνία της Λένας Μπουμπάρα.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP, η Google θα περικόψει / ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Εκ μέρους του παρόχου ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων της Google (cookie και διεύθυνση IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el-GR.