Νέο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τις Πανελλαδικές 2023

Λένα Μπουμπάρα

Λένα Μπουμπάρα

Ιδρύεται το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται στη
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο. Το Τμήμα συγχωνεύεται με το
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που ανήκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας εστιάζει
στην αειφορική, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του
περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων
υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Το
αντικείμενο της αειφορικής γεωργίας περιλαμβάνει όλες τις μορφές της
ολοκληρωμένης γεωργίας, της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας, της γεωργίας
ακριβείας, της εκτατικής γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας, της γεωργίας δέσμευσης
άνθρακα, της αγροοικολογίας, του οικοτουρισμού καθώς και όλων των άλλων μορφών
γεωργίας και κτηνοτροφίας που συμβάλλουν στην αειφορική διαχείριση και
προστασία των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων της υπαίθρου, στο πλαίσιο
της κλιματικής αλλαγής και των Ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για τη διαχείριση
και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.

Η αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών
επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για
την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και
έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική
πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, τον
σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας
στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, την προετοιμασία τους για τη στελέχωση
φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των
επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και
υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων,
εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής
παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των
εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης,
βιολογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας
ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, κ.λπ.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος έχει διάρκεια δέκα (10)
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Η διοικητική λειτουργία των Τμημάτων Αειφορικής Γεωργίας
με έδρα το Αγρίνιο και Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι αρχίζει από την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023. Τα τμήματα αυτά συνεχίζουν την
εκπαιδευτική λειτουργία για τα προγράμματα σπουδών των υπό συγχώνευση
τμημάτων. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των νέων προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων
και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Λένα Μπουμπάρα

Περιεχόμενο

Η Λένα Μπουμπάρα διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Επομένως, απορρίπτονται αξιώσεις ευθύνης σχετικά με ζημία που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή λανθασμένες. Όλες οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση. Τμήματα των σελίδων ή η πλήρης δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσφορών και πληροφοριών, ενδέχεται να επεκταθούν, να αλλάξουν ή να διαγραφούν εν μέρει ή πλήρως από τον συγγραφέα χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση.

Παραπομπές & Σύνδεσμοι

Η Λένα Μπουμπάρα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιεχόμενα που συνδέονται ή αναφέρονται από αυτές τις σελίδες – εκτός εάν η Λένα Μπουμπάρα έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και θα μπορούσε να εμποδίσει τους επισκέπτες του ιστότοπου του φροντιστηρίου να δουν αυτές τις σελίδες. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημιά από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, ενδέχεται να ευθύνεται μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων και όχι αυτός που έχει σύνδεσμο με αυτές τις σελίδες. 

Copyright

Η Λένα Μπουμπάρα δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κανένα υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για τη δημοσίευση ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να υποδείξει τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε υλικό δημιουργήθηκε από την Λένα Μπουμπάρα διατηρούνται. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημοσίευση ή χρήση αντικειμένων, όπως εικόνων ή κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις, χωρίς τη συμφωνία της Λένας Μπουμπάρα.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP, η Google θα περικόψει / ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Εκ μέρους του παρόχου ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων της Google (cookie και διεύθυνση IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el-GR.